Woningcorporaties

Pro-actief beheer van contracten en leveranciers daadwerkelijk beoordelen is belangrijk voor een woningcorporatie. U bent immers het dienstverlenende portaal richting uw huurders. Deze wilt u meer dan tevreden stellen, daarom moeten uw leveranciers aan hoge eisen voldoen. En deze verwachting waarmaken. Met Pactum legt u uw contracten en leveranciersbeoordelingen in een gebruikersvriendelijke online omgeving vast. Op deze manier kunt u eenvoudig het overzicht behouden. Door de automatische alerts bij afloop van contracten verdwijnen ook de stilzwijgende verleningen, die veel geld kosten. Door systematisch al uw contracten, overeenkomsten en leveranciersbeoordelingen vast te leggen, spaart u geld en tijd uit. U hoeft nooit meer in mappen en Excelsheets op zoek naar losse overeenkomsten: alle overeenkomsten zijn altijd en centraal toegankelijk.

De voordelen van Pactum voor uw woningcorporatie:

  • Systematisch en centraal beheer van alle contracten en leveranciersbeoordelingen
  • Altijd online toegankelijk
  • Besparing van tijd en geld: automatische signalen wanneer u actie moet ondernemen
  • Daadwerkelijk leveranciersmanagement: sturen op de prestaties van uw contractpartners die uw huurders moeten ontzorgen

Woningcorporatie Accolade heeft deze voordelen van contractbeheer met Pactum al ontdekt! Lees hier hun ervaringen en advies.