Brexit en contractmanagement in 2020

Brexit en contractmanagement in 2020

30 januari 2020

Brexit lijkt onvermijdelijk nu de enige drempel nog de goedkeuring door het Europees parlement is op 29 januari 2020. Als deze goedkeuring volgt, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op vrijdag 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Welke gevolgen zijn er te verwachten voor uw contractmanagement, als u zaken doet met organisaties in het VK?

Brexit tijdpad

Als het VK uitreedt aanstaande vrijdag, dan gaat er eerst een overgangsperiode in die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten die betrekking hebben op het VK van kracht. Voor bedrijven (en burgers) verandert er vrijwel niets. U heeft dan dus extra tijd om u voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. Deze periode kan nog met twee jaar verlengd worden tot en met 31 december 2022, maar premier Johnson heeft eerder aangegeven dit niet te willen.

Pas na Brexit zullen het VK en de EU gaan onderhandelen over handelsvoorwaarden voor ondernemers. De nieuwe voorwaarden voor bedrijven en burgers zullen ingaan na de overgangsperiode, dus januari 2021. De Rijksoverheid zegt hierover: ‘Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats.’

Wat kunt u nu doen ter voorbereiding?

Voor ondernemers die zaken doen met Britse bedrijven, is het zaak om wat betreft uw contractmanagement vast een aantal zaken voor te bereiden. Maak ten eerste een overzicht van al uw contracten met Britse handelspartners. Binnen een online contractbeheertool zoals Pactum is dit zeer eenvoudig te realiseren. Bekijk ten tweede of deze contracten aflopen voordat de overgangsperiode (t/m 31 december 2020 of uiterlijk 31 december 2022) voorbij is.

Ten derde: indien er contracten doorlopen na deze overgangsperiode, bekijk dan of er nieuwe voorwaarden toegevoegd moeten en kunnen worden. Pactum raadt aan om met een jurist deze contracten onder de loep te nemen.

Vragen?

Brexit vormt voor ondernemers die direct zaken doen met Britse bedrijven een nog steeds grotendeels onzeker scenario. Wilt u graag uw contracten met Britse bedrijven en overige contracten goed op orde hebben en in ieder geval zo vast zorgen voor overzicht? Pactum helpt u hier graag bij, dus neem contact op met ons!

Eigenaar
Vragen of demo?