Hoe leveranciersmanagement duurzaamheid binnen uw organisatie bevordert

Hoe leveranciersmanagement duurzaamheid binnen uw organisatie bevordert

15 oktober 2019

Anno 2019 zijn er veel bedrijven die meer duurzaamheid in hun organisatie willen brengen, zoals ook weer te zien was tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober. Maar hoe doe je dat? Leveranciersmanagement kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheid in uw organisatie. Pactum zet uiteen hoe u dit in 5 stappen voor elkaar krijgt.

1. Stel checklist samen

Bedenk bij aanvang van het inkoopproces waaraan duurzame en maatschappelijk verantwoorde inkoop (MVI) in uw organisatie aan moet voldoen. Zet u bijvoorbeeld sterk in op het verkleinen van uw CO2 voetafdruk? Maak deze eis SMART en neem verwerk het in uw checklist. Houdt deze lijst ook aan als u daadwerkelijk uw leveranciers kiest.

2. Leg KPI’s vast

Leg heldere KPI’s vast waaraan leveranciers moeten voldoen, die voortvloeien uit uw checklist. Dit is niet alleen handig intern. Uw leveranciers hebben hier ook baat bij. Als u goede, eenduidige KPI’s vastlegt en bij aanvang van het contract deelt met de leverancier of aannemer, dan is het voor heen eenvoudiger om aan uw criteria tegemoet te komen. Dit voorkomt onduidelijkheden en conflicten bij de daadwerkelijke leveranciersbeoordelingen. In de module ‘Leveranciersbeoordeling’ van Pactum kunt u deze KPI’s eenvoudig en gestandaardiseerd vastleggen.

3. Zorg voor draagvlak

Betrek medewerkers bij het opstellen van de lijsten. Dus niet alleen de afdeling inkoop, maar ook anderen in uw organisatie die juist met bepaalde producten moeten gaan werken. Als u input ophaalt op diverse plekken, krijgt u een vollediger beeld. Bovendien voorkomt u zo vaak ook weerstand. Dit kan in organisaties leven omdat mensen bijvoorbeeld juist graag duurzaamheid willen bevorderen, zich niet zich niet gehoord en gesteund voelen hierin en hierdoor helemaal ‘afhaken’. Ook voorkomt u problemen doordat het duurzame streven soms op praktische bezwaren stuit van eindgebruikers in uw organisatie.

4. Maak het toegankelijk

Goede checklist gemaakt, heldere KPI’s vastgelegd en voor draagvlak gezorgd? Dan is de volgende stap om de leveranciersbeoordelingen goed toegankelijk te maken. Dit kan het eenvoudigst online, met software zoals van Pactum. Hierdoor zijn de beoordelingen altijd voor de personen met de juiste autorisatie toegankelijk. Ook kunnen zij met de module ‘Leveranciersbeoordeling’ snel goede rapportages maken, die heel eenvoudig in alle benodigde (management)lagen van uw organisatie te delen zijn.

5. Evalueer!

De contractperiode met uw leverancier is bijna om? Evalueer op tijd! Zo voorkomt u dat u een overeenkomst continueert, waar u mogelijk niet tevreden over bent omdat er niet wordt voldaan aan uw duurzaamheidseisen. De software van Pactum stuurt u automatische alerts bij belangrijke actiemomenten, dus u krijgt op tijd een seintje wanneer de contractperiode zijn einde nadert. Op deze manier verliest u nooit meer een actiemoment uit het oog. Ook is het door de gestandaardiseerde beoordelingen, heldere KPI’s en rapportages eenvoudig om de benodigde leveranciersbeoordelingen te maken.

Hulp?

Wilt u dus met leveranciersmanagement duurzaamheid bevorderen in uw organisatie? Neem de juiste stappen en uw leveranciersmanagement brengt uw duurzame doelen dichterbij! Voor hulp en advies bij uw leveranciersbeoordelingen, neem contact op met Pactum!

Eigenaar