Wat betekenen de kabinetsplannen voor uw contractbeheer?

Wat betekenen de kabinetsplannen voor uw contractbeheer?

18 september 2020

De kabinetsplannen voor het volgend jaar zijn weer bekendgemaakt door het kabinet op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. Wat betekenen de kabinetsplannen voor 2021 voor uw contractbeheer? Pactum biedt u weer een handige samenvatting.

Arbeidscontracten: vervroegd uittreden

Op het gebied van arbeidscontracten verandert naar verwachting per 1 januari 2021 de regeling voor vervroegd uittreden. Vanaf 2021 zal er een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (regeling vervroegd uittreden)zijn. Dan kunnen werkgevers afspraken maken met werknemers die niet gezond kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, om eerder te stoppen met werken, zonder dat u als werkgever dan een strafheffing moet betalen. Heeft u dus werknemers in dienst die zwaar werk verrichten en hier mogelijk voor in aanmerking komen? Met het online contractbeheer van Pactum heeft u snel alle betrokken arbeidscontracten op een rijtje. Zo kunt u tijdig bekijken of deze regeling van toepassing is binnen uw bedrijf en snel actie nemen waar nodig.

Inkoopcontracten: strengere klimaateisen

Vanaf 2021 stelt het kabinet strengere klimaateisen aan bepaalde producten, zoals textiel en disposables. Zo wordt de verkoop van wegwerpplastic verboden. Heeft u bijvoorbeeld een horecaonderneming die veel gebruik maakt van single use plastics bij afhaalmaaltijden? Bedenk dan dat u vanaf 2021 hier nieuwe oplossingen voor moet vinden, en nieuwe inkoop moet regelen die aan deze eisen voldoet. Lees hier alle nieuwe regels na op het gebied van klimaat. Snel weten of er tussen uw inkoopcontracten die mogelijk aangepast of vervangen moeten worden door deze regelingen? Met Pactum kunt u in een handomdraai de relevante contracten selecteren en waar nodig de aanpassingen centraal doorvoeren.

Huisvesting: nieuwe gebouwen en de BENG normen

Laat u volgend jaar of later een nieuw pand voor uw bedrijf of organisatie bouwen? Houd er dan rekening mee dat deze nieuwbouw zoals het nu lijkt vanaf januari 2021 moet voldoen aan de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Kort samengevat moet je voldoen aan deze drie eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Meer weten over de BENG? Kijk dan online bij de Energieprestatie indicatoren BENG. Deze nieuwe eisen zullen zeker effect hebben op inkoop van materialen en mankracht. Tot slot: voor alle besproken plannen geldt, dat een wetswijziging of wetsvoorstel eerst goedgekeurd moet worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Kabinetsplannen en uw contractbeheer: meer weten?

Wilt u graag meer weten over de impact van de kabinetplannen op uw contractbeheer? Bij Pactum denken we graag met u mee. Neem dus snel contact op met Pactum!

Eigenaar
Vragen of demo?