Prinsjesdag 2019 en contractbeheer

Prinsjesdag 2019 en contractbeheer

20 september 2019

Prinsjesdag 2019 is weer achter de rug. Minister Hoekstra van Financiën heeft de rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat betekenen deze beleidsplannen voor uw contractbeheer? Pactum belicht ook dit jaar weer een paar zaken die voor uw contractbeheer en contractmanagement van belang zijn. We lichten er een in het bijzonder uit: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Welke effecten heeft dit op uw personeelscontracten?

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Hieronder bespreken we maatregelen uit de WAB die van invloed kunnen zijn op een specifiek type contracten, namelijk uw arbeidscontracten. Het doel van deze wet is de verschillen tussen werknemers in vaste dienst en werknemers met flexibele contracten te verkleinen. Beheert u uw contracten met Pactum? Dan is het heel eenvoudig om snel overzicht te verkrijgen over de arbeidscontracten en overeenkomsten die moeten worden aangepast naar aanleiding van de WAB.

WW-premie naar type contract

U gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5 procentpunt.

Ontslag en transitievergoeding

Hier veranderen een aantal zaken, zoals de extra reden voor ontslag op cumulatiegrond. Ook worden de regels voor transitievergoedingen aangepast, mede in samenhang met de cumulatiegrond. Ook komt er een compensatie voor transitievergoedingen bij langdurige ziekte van een werknemer. Deze regeling wordt ingevoerd om u als ondernemer te behoeden voor dubbele kosten.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

Het is straks toegestaan om medewerkers langer in tijdelijke dienst te houden, namelijk 3 jaar in plaats van 2 jaar. Ook zeer belangrijk voor het beheer van uw arbeidscontracten, is de verplichte pauze tussen tijdelijke contracten. Nu moet u een pauze van 6 maanden aanhouden en dat wordt verkleind naar 3 maanden. Let op: dit is alleen mogelijk bij terugkerend tijdelijk werk dat iemand maximaal 9 maanden per jaar voor u uitvoert. En er moeten bovendien afspraken over staan in de cao. In Pactum is het heel eenvoudig om bijvoorbeeld de alerts op actiemomenten aan te passen, zodat u op tijd een seintje krijgt als er een arbeidsovereenkomst afloopt.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

Belangrijke veranderingen vinden ook plaats op het gebied van overeenkomsten met payrollkrachten. Zij moeten namelijk voortaan minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen, als werknemers die bij u in dienst zijn, inclusief een passende pensioenregeling. Zorg er dus voor, dat u op tijd de contracten met payrolldienstverleners aanpast. Daarnaast veranderen de regels omtrent oproepwerknemer. Deze moet u minstens 4 dagen van tevoren oproepen. De oproepkracht houdt recht op loon over die uren als u dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag. Ook moet u een oproepmedewerker na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren geven. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor u werkte.

Een en ander kunt u hier nalezen.

Pas uw contracten op tijd aan

Deze regelingen gaan in op 1 januari 2020. Heeft u werknemers in dienst of huurt u mensen in op tijdelijke basis? Zorg er dan voor dat u op tijd uw eigen arbeidscontracten aanpast en dat u de contracten met uw partners in personeelsdiensten ook op tijd onder de loep neemt en in lijn brengt met deze nieuwe wetgeving.

Wilt u graag hulp en advies bij het voorbereiden van uw contractbeheer op de WAB en de voorgenomen wijzigingen? Neem dan contact op met Pactum!

Eigenaar