Smart contracts en contractbeheer

Smart contracts en contractbeheer

27 februari 2018

Wat zijn smart contracts oftewel slimme contracten? En wat is hun belang voor uw inkoop en contractbeheer? In dit artikel legt Pactum uit, wat slimme contracten kunnen betekenen voor uw organisatie.

Geprogrammeerde overeenkomst

Een smart contract -of slimme overeenkomst- is een geprogrammeerde overeenkomst die is opgesteld in een programmeertaal (computercode dus). In de coderingen van het contract zijn alle regels en voorwaarden van de overeenkomst vastgelegd. Als aan de juiste, vastgelegde voorwaarden wordt voldaan, kan een contract dus geheel volautomatisch worden uitgevoerd met behulp van blockchaintechnologie. Blockchain is in feite een decentraal computing netwerk (decentrale, gedistribueerde database), dat automatisch zijn werk doet op basis van geprogrammeerde regels. Met deze technologie kun je dus zonder de hulp van derde partijen zoals banken of een notaris een overeenkomst uitvoeren, op een veilige en relatief goedkope manier.

Voordelen

De voordelen van smart contracts zitten enerzijds in de automatisering van de uitvoering van een contract, inclusief betalingen. Als aan alle voorwaarden zijn voldaan, dan zorgt het smart contract er automatisch voor, dat een volgende stap wordt gezet. Als deelnemer aan een overeenkomst kun je midden in het proces de boel niet manipuleren, of er zomaar onderuit komen. Neem bijvoorbeeld de verzekeringsbranche: die kijkt met belangstelling naar de ontwikkeling van smart contracts. Het biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij zelfrijdende auto’s vast te leggen. Stuurde de auto zichzelf toen er een ongeval gebeurde? Of had een menselijke chauffeur de controle? Je kunt vastleggen wanneer je wat uitkeert in beide gevallen. Je bespaart hier op lange procedures: het kost alle partijen minder tijd en geld.

Alleen voordelen?

Zijn er dan alleen voordelen aan smart contracts? Nee, dat is niet het geval. Het belangrijkste bezwaar is misschien wel, dat het smart contract zo goed is als de opsteller ervan. Zit er een fout in de programmering, dan is je overeenkomst nog steeds niet waterdicht. Als het smart contract ‘draait’ op basis van een slecht ontwikkelde en onveilige blockchain kan het bovendien naast fouten, ook online veiligheidsproblemen en foutmeldingen veroorzaken. En voor de contracten heb je nog steeds goede juristen nodig én programmeurs die dit type code goed beheersen. En wie in je organisatie kan dan deze relatief ingewikkelde, specialistische overeenkomsten goed lezen en beoordelen op hun waarde?

Smart contracts en contractbeheer

Moet uw organisatie snel over op smart contracts? Misschien nog niet direct. Voor de meeste organisaties geldt, dat er nog niet met smart contracts wordt gewerkt, of alleen in experimenten door grotere organisaties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook wordt er door de overheid en wetgever momenteel onderzocht, op welke manier wetten en regels moeten worden aangepast en gemoderniseerd om deze nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden. Het is wel verstandig om uw organisatie voor te bereiden op het verminderen of zelfs verdwijnen van papieren overeenkomsten. Maken smart contracts contractbeheer en contractmanagers overbodig? Niet bepaald: er zullen altijd professionals nodig zijn om de contracten op te stellen en te handelen bij voorkomende fouten. Ons advies: automatiseer nu vast uw contracten, en wees voorbereid op de toekomst.

Meer weten over smart contracts en blockchain? Kijk dan hier.

Eigenaar