Software Asset Management inrichten met Pactum

Software Asset Management inrichten met Pactum

29 maart 2019

Goed Software Asset Management (SAM) kan niet zonder efficiënt contractmanagement. Hier heeft Pactum de ideale oplossing voor: online contractmanagement. Lees hier hoe u SAM met Pactum kosteneffectief en veilig binnen uw organisatie inricht.

Software Asset Management

Onder SAM vallen de aankoop, het beheer, onderhoud en de implementatie van softwarepakketten en licenties. Door effectief SAM kun je IT-kosten binnen je bedrijf of organisatie optimaliseren. Daarnaast zorgt SAM dat je het gebruik en eigendom van software juridisch gezien in de hand houdt, bijvoorbeeld geen ‘illegaal’ gebruik van software.

SAM is dus voor vele bedrijven en organisaties een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Software wordt immers veel gebruikt door praktisch alle afdelingen. Naast de hierboven geschetste  kostenbeheersing en de juridische risico’s, zijn er ook de zorgen om de continuïteit en de veiligheid van data. Wat denkt u van het aantoonbaar werken met al uw software in lijn met de AVG? En tot slot moet de gebuikte software natuurlijk aansluiten op de behoeftes van de medewerkers die ermee werken. Het is daarom verstandig om aanschaf van software daarom te centreren in een contractadministratie. En daar biedt Pactum een goede oplossing voor: online contractbeheer.

Kosteneffectieve SAM met Pactum

Door alle contracten online op één plek te managen, zijn er diverse voordelen te behalen. Goed contractbeheer en contractmanagement brengt overzicht. Alle contracten zijn altijd en overal online beschikbaar. Relevante contractinformatie is eenvoudig op te zoeken, zoals bijvoorbeeld het aantal licenties voor een bepaald softwarepakket. Dit maakt het heel eenvoudig om te controleren of uw organisatie te weinig of juist teveel licenties heeft afgesproken, waardoor er geen geld hoeft weg te lekken. Ook krijgt u via Pactum automatische alerts bij belangrijke contractdata. Hierdoor kunt u tijdig actie ondernemen, zoals uw contract voor bepaalde software aanpassen of tijdig opzeggen. Stilzwijgend verlengde contracten zijn hierdoor verleden tijd, wat onze klanten in allerlei uiteenlopende sectoren jaarlijks veel geld bespaard.

Overzicht

Checken of alle software nog aansluit bij de behoeftes van uw organisatie is door het centrale inzicht en beheer snel mogelijk. In Pactum kunt u bovendien rollen toekennen, waardoor het mogelijk is om een contractmanager volledige toegang te geven, en andere gebruikers beperktere rechten. Dit maakt het mogelijk om het overzicht voor uw SAM te verkrijgen en te behouden. Geen verrassingen meer over spontaan aangeschafte softwarepakketten die mogelijk in conflict zijn met de veiligheid van uw data, of onvoorziene overschrijdingen van budgetten opleveren.

Meer weten?

Goed contractbeheer en daaraan gekoppeld contractmanagement stelt uw organisatie dus in staat om uw SAM goed en kosteneffectief in te richten. Pactum helpt u hier graag bij. Wilt u ook bekijken hoe Pactum uw SAM strategie kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op!

Eigenaar