Steunpakketten stoppen per 1 oktober: bent u voorbereid?

Steunpakketten stoppen per 1 oktober: bent u voorbereid?

21 september 2021

Op 14 september maakte de regering verdere versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Hieronder viel het opheffen van de 1,5 meter afstandsregel per 25 september 2021. De economie draait weer goed, beter dan verwacht zelfs. De overheid gaat daarom ook de generieke steunpakketten voor ondernemers en werknemers stoppen per 1 oktober 2021, die sinds maart 2020 in werking waren. Een aantal regelingen blijft nog bestaan. Bent u al voorbereid?

Generieke maatregelen stoppen

Om precies te zijn gaat de overheid de generieke elementen in de steunpakketten stoppen. Een aantal maatregelen blijven dus nog wel voorlopig van kracht. De volgende maatregelen stoppen per 1 oktober 2021:

  • De NOW (Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid)
  • TVL (tegemoetkoming vaste lasten)
  • Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
  • TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

Deze maatregelen lopen door

De overheid laat een aantal maatregelen nog in ieder geval een kwartaal doorlopen. Ze laat deze specifieke maatregelen nog even intact, om ervoor te zorgen dat de overgang zo goed mogelijk verloopt. De volgende steunmaatregelen blijven in Q4 van 2021 nog van kracht:

  • De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, MBKB-C en GO-C blijven van kracht tot eind 2021 om ervoor te zorgen dat bedrijven financiering kunnen krijgen
  • De leningsfaciliteit voor garantiefondsen reisbranche en garantieregelingen evenementen lopen door tot 31 december 2021.
  • Het TOA-krediet helpt mkb-bedrijven die vanuit een WHOA-traject een doorstart maken. De WHOA is op 1 januari 2021 van start gegaan. De regeling ondersteunt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben.

Kijk hier voor meer informatie over deze regelingen bij de overheid.

Thuiswerken

Hoewel de overheid dus een aantal coronamaatregelen opheft zoals de 1,5 meter afstandsregel, houdt ze er ook nog enkele in stand, zoals het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en het advies om thuis te werken tenzij niet anders kan. Dit laatste betekent, dat medewerkers grotendeels nog thuis zullen werken in plaats van op kantoor. Voor veel organisaties geldt, dat zij al eerder zijn gaan kijken naar het huisvestingsbeleid. Is er nog evenveel kantoorruimte nodig, nu medewerkers (deels) thuiswerken? En bovendien aangeven dat zij dat na de coronapandemie ook graag deels zouden willen blijven doen, volgens onderzoek van het CPB (Centraal Planbureau).

Bent u voorbereid op de stop van de steunpakketten?

Gezien de deadlines én de maatregelen omtrent thuiswerken is het dus van belang, dat u nu nagaat, of u nog maatregelen moet treffen of bepaalde zaken nog moet aanvragen voor 1 oktober. De maatregelen die per 1 oktober worden gestopt (zie boven), kunt u nog tot en met 30 september aanvragen, indien nodig. En zijn uw contracten op het gebeid van arbeid en kantoorhuur- en faciliteiten nog op orde gezien de blijvende trend van het thuiswerken?

Pactum helpt u graag om deze zaken in kaart te brengen en snel door te voeren in uw contractbeheer waar nodig. Kunt u dus hulp gebruiken? Neem dan snel contact met ons op!

Eigenaar
Vragen of demo?