Vernieuwing applicatie van Pactum

Vernieuwing applicatie van Pactum

19 oktober 2018

Pactum is constant bezig om de applicatie en al haar modules voor bijvoorbeeld contractbeheer, leveranciersmanagement, activabeheer, gebouwbeheer en het opdrachtregister te optimaliseren. Dit doen we mede op basis van gebruikerservaringen. Momenteel werken we aan een nieuwe verbeterslag van de gehele applicatie. Aan de hand van een paar voorbeelden van deze vernieuwing lichten we hier een tipje van de sluier op. De vernieuwingen gaan we dit najaar doorvoeren. In zijn algemeenheid krijgt de ‘binnenkant’ van Pactum een andere uitstraling wat betreft kleurgebruik (meer blauw en wit in plaats van oranje) en rustiger schermen. Heeft u suggesties als gebruiker? Geef het ons door!

Dashboard

Het centrale dashboard wordt vernieuwd qua lay-out en indeling. Zo komen bijvoorbeeld de acties die u als contractbeheerder moet nemen, meer centraal te staan. Naast acties komen de aflopende inkoopcontracten, aflopende verkoopcontracten en de meldingen meer naar de voorgrond. Ook verdwijnt de tijdlijn waardoor klanten sneller overzicht hebben.

Overzichten

Bij het overzicht van de inkoopcontracten worden er ook een aantal aanpassingen gedaan. In het overzicht wordt direct door het gebruik van vijf kolommen duidelijk, wat de status van een contract is, en welke acties moeten of kunnen worden ondernomen. U ziet voortaan direct van alle contracten een omschrijving van de inhoud, het type contract, de leverancier of de contractpartner, de afloopdatum en of het contract verlengbaar is. Hierdoor heeft u nog sneller overzicht over de status van al uw contracten. Uiteraard kunt u, zoals u gewend bent, het overzicht volledig indelen zoals u dat wenst. Dus welke kolommen u wilt zien, in welke volgorde. Deze opzet geldt overigens voor alle overzichtsschermen.

Nieuw contract

Zoomen we in op een individueel contract, dan zien we ook een aantal aanpassingen. Ten eerste kunt u voortaan via een toegevoegd tabblad eenvoudig terug naar het overzicht van alle contracten. De belangrijkste voorgenomen verbeteringen zitten bij het onderdeel ‘Gegevens’. Daar worden de gegevens voortaan uitgesplitst in een aantal categorieën. Dit zijn de basisgegevens, termijnen, contacten (o.a. de mogelijkheid om contracteigenaar toe te wijzen), financieel en bestanden (zie afbeelding hieronder). Hierdoor heeft u als contractbeheerder nog sneller inzicht in alle relevante contractgegevens, en meer overzicht. Ook hier kunt u zelf bepalen welke velden u wel of niet wenst terug te zien en of deze verplicht ingevuld moeten worden (of niet). Hiermee bouwt u zelf dit template op in volgorde en categorieëngegevens.

Suggesties voor de vernieuwing?

Heeft u zelf suggesties op basis van uw ervaringen? Laat het ons vooral weten, wij zijn benieuwd naar uw tips! Stuur deze aan Pactum via mail (info@contractbeheer.com) of bel met ons op 050 – 76 000 21.

Eigenaar