Wat betekenen de kabinetsplannen voor uw contractbeheer?

Wat betekenen de kabinetsplannen voor uw contractbeheer?

25 september 2018

Het koffertje is weer geopend op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. De beleidsplannen voor volgend jaar in Nederland zijn weer bekend. Wat betekenen de kabinetsplannen voor contractbeheer en inkoop in uw organisatie? Pactum zet ook dit jaar weer een paar punten voor u op een rijtje. We lichten er twee in het bijzonder uit: de btw-verhoging en de aanpassingen in het arbeidsrecht.

Lage btw-tarief stijgt

Het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%. Deze verhoging raakt vrijwel elke organisatie, bedrijf en trouwens ook elke consument. Producten of diensten die onder het lage btw-tarief vallen, zullen waarschijnlijk al verhoogd worden per 1 januari 2019. Dit heeft gevolgen voor uw contracten, offertes en contractbeheer, want u moet dit overal aanpassen. Hoe kunt u zich op het gebied van contractbeheer alvast voorbereiden op deze verhoging?

  • Check of uw producten of diensten onder dit lage tarief vallen
  • Bepaal of u uw prijzen verhoogt
  • Pas offertes die u maakt voor levering in 2019 vast aan naar het nieuwe tarief
  • Haal waar mogelijk uw eigen inkoop van diensten of producten naar voren, zodat zij nog in 2018 vallen om kosten te besparen
  • Check uw boekhoudprogramma’s en pas aan waar nodig
  • Pas aan in contracten, lopend en toekomstig: heel eenvoudig via Pactum!

Het voordeel van contracten online beheren via software zoals Pactum aanbiedt, is het gemak waarmee u deze wijzigingen overal kunt doorvoeren. U hoeft niet naar losse contracten te zoeken, of bang te zijn dat u er wellicht een over het hoofd ziet: alles staat bij elkaar op één plek. Meer weten over de details van de verhoging van het lage btw-tarief? Kijk bij het Ondernemersplein.

Arbeidscontracten

Op het gebied van personeel en arbeidscontracten zijn er ook een aantal wijzigingen voorgenomen in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die van belang zijn voor uw contractbeheer. We bekijken er een paar, zoals de looptijd van de 30%-regeling. Deze wordt verkort van 8 naar 5 jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Daarnaast wordt de keten van tijdelijke contracten aangepast, wat veel ondernemers raakt. U mag namelijk voortaan voor de duur van 3 i.p.v. 2 jaar aaneengesloten tijdelijke contracten aanbieden. Ook worden de mogelijkheden voor een proeftijd verruimd. Heeft uw zorginstelling bijvoorbeeld mensen in dienst met tijdelijke contracten? Pas dan deze personeelscontracten op tijd aan! Meer info over alle aanpassingen in de WAB vind u hier.

Al deze wijzigingen hebben, als ze doorgang vinden, effect op uw contractbeheer van uw arbeidscontracten. Ook dit is eenvoudig door te voeren, als u dit heeft opgenomen in automatisering via Pactum. Meer weten? Kijk dan bij Pactum naar onze software voor contractbeheer.

Tip: bereid u vast voor op de kabinetsplannen!

We kunnen concluderen dat beide wijzigingen, het btw-tarief en de wijzigingen in de arbeidsmarkt, zeer veel ondernemingen en non-profit organisaties in onderwijs en zorg raken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee: u heeft nu nog voldoende tijd om uw contractbeheer en contractmanagement voor te bereiden op deze voorgenomen (wets)wijzigingen. Houd er tot slot ook rekening mee, dat de ingangsdatum van deze wijzigingen nog niet definitief is. De inwerkingtreding is onder andere nog afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

Wilt u graag hulp en advies bij het voorbereiden van uw contractbeheer op de voorgenomen wijzigingen?  Neem contact op met Pactum!

Eigenaar