Wetswijzigingen per 1 januari 2018: wat betekent dit voor uw arbeidscontracten?

Wetswijzigingen per 1 januari 2018: wat betekent dit voor uw arbeidscontracten?

29 januari 2018

De overheid heeft per 1 januari 2018 weer diverse wetswijzigingen doorgevoerd, in totaal 37. Pactum licht er traditioneel een aantal veranderingen uit, die effect kunnen hebben op uw contractbeheer. In dit geval meer specifiek: op uw arbeidscontracten. Of u nu een onderneming heeft, of werkzaam bent bij een onderwijsinstelling of een zorgorganisatie: deze wetsveranderingen zijn van belang voor het beheer van uw personeelscontracten. Wat zijn volgens Pactum de grootste veranderingen? We zetten het hier het op een rijtje.

Minimumloon en AOW

De eerste twee veranderingen hebben betrekking op het minimumloon en de AOW. De brutobedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon zijn omhoog gegaan op 1 januari 2018. Daarnaast is de AOW-leeftijd is omhoog gegaan naar 66 jaar. Verwerk deze veranderingen tijdig in uw arbeidscontracten en uw administratie.

Minimumloon bij opdrachtovereenkomst

De derde verandering heeft ook te maken met beloning. Bij een opdrachtovereenkomst of andere overeenkomst tegen beloning is het minimumloon voortaan verplicht. Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning, moeten minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst tegen beloning kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst.

Stukloon

De vierde en laatste verandering die we voor het voetlicht willen brengen, is de stukloonbepaling. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen nu tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer.  De werknemer heeft in deze gevallen een zekere mate van vrijheid om zelf de werkzaamheden in te richten. Meer informatie over de nieuwe eisen en bijbehorende procedure vindt u bij de Stichting van de Arbeid.

Voor meer informatie over bovenstaande wetswijzigingen, en de overige wijzigingen die per 1 januari zijn ingegaan, kijk dan op het Ondernemersplein, tevens bron voor dit artikel.

Tijd en geld besparen

Kortom, bovenstaande wetswijzigingen hebben directe invloed op uw arbeidscontracten. Wilt u graag snel aanpassingen kunnen doen in de juiste arbeidsovereenkomsten, zodat u snel kunt inspelen op dergelijke wetswijzigingen? Maak dan gebruik van ons online contractbeheer platform. De automatisering van contracten levert niet alleen goed inzicht en overzicht op, maar ook een aanzienlijke besparing van tijd en geld. Meer weten? Lees hier de ervaring ondernemer Bob Sennema met het online beheer van arbeidscontracten via Pactum. Of neem direct contact met ons op, we helpen u graag met het online beheer van uw arbeidscontracten!

Eigenaar