Privacy en beveiliging

Pactum heeft beveiliging, continuïteit en privacy hoog in het vaandel staan. Pactum waarborgt de veiligheid en continuïteit van uw data. Maar hoe doen we dat nu precies? De beveiliging, continuïteit en privacywaarborging van Pactum bestaat uit de volgende kernpunten:

  1. Pactum verstrekt door u aangeleverde gegevens nooit aan derden
  2. Pactum werkt met een beveiligde verbinding (SSL-encryptie).
  3. Cookies op de website van Pactum registreren alleen anonieme bezoekersinformatie
  4. Pactum werkt met ISO 27001 gecertificeerde partners
  5. Pactum laat haar software wekelijks screenen door Acunetix
  6. Goede hosting, uptime en back-up van gegevens

1. Nooit aan derden

De gegevens die u aan Pactum verstrekt of invoert in de online omgeving, worden op zorgvuldige wijze door Pactum verwerkt. Pactum zal deze gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. De enige uitzondering hierop kan een verplichting op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie zijn. Graag sturen wij u ons volledige privacy statement.

2. Online veilig

Uw gegevens staan in een zeer betrouwbare omgeving bij Pactum. Zo werken wij met een beveiligde https-verbinding (SSL-encryptie). Dit betekent dat uw gegevens gecodeerd over internet verstuurd worden, zodat deze niet kunnen worden gebruikt door anderen. Bovendien maken we dagelijks een back up van uw gegevens, die u altijd kunt opvragen.

3. Hoe zit het met de cookies?

Pactum kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Pactum anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van Pactum. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Pactum zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. De meeste browsers, waarschijnlijk ook die van u, zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Maar het is heel eenvoudig om deze cookies uit te schakelen via de browseropties. Als u de cookies uitschakelt, dan kan dit gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van websites. In het geval van Pactum kan dit betekenen, dat Pactum niet optimaal zal functioneren.

4. ISO27001 gecertificeerde partners

De partners waar Pactum mee samenwerkt, zijn zorgvuldig geselecteerd. Een van de selectiecriteria is de ISO27001-certificering van de partners. Deze certificering is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Partners waar Pactum op kan bouwen dus.

5. Software wekelijks gescreend door Acunetix

Om verder tegemoet te komen aan (internationale) standaarden, werken wij met Acunetix om onze applicatie wekelijks te screenen op de ISO 27001 en OWASP-standaarden. Hierdoor wordt Pactum elke week gecheckt op bijvoorbeeld SQL injection, cross site scripting, password-guessing attacks en meer. Over Acunetix: Acunetix (www.acunetix.com) is een bedrijf dat volledig is gericht op security en continuïteit van (web)applicaties. Al sinds 2005 biedt deze organisatie geautomatiseerde tools aan om (web)applicaties te screenen op veiligheidsissues. Naast Pactum zijn andere klanten van Acunetix bijvoorbeeld: Sony, HSBC, US Air Force en de NASA.

6. Goede hosting, uptime en back-up van gegevens

De website van Pactum wordt gehost door Exception vanuit het TCN Datahotel te Groningen. De beschikbaarheid (de tijd dat de website en webapplicatie online is) is gelijk aan de uptime van de hostingpartner van Pactum, namelijk 99,95%. In de praktijk komt het erop neer dat u eigenlijk altijd en overal ter wereld kunt inloggen op uw eigen account. En Pactum zorgt continue voor een back-up van uw gegevens. Mocht u deze nodig hebben kunt u deze aanvragen via: backup@contractbeheer.com
Conclusie

Kortom: Pactum staat garant voor de beveiliging, continuïteit en privacy van uw data. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!